iPhone X jest znakiem towarowym firmy Apple, zarejestrowanym w USA i innych krajach. Firma Apple nie jest uczestnikiem, organizatorem ani sponsorem konkursu.